Yeni TTK ile Şirketlere Websitesi Zorunluluğu !

Sizin için ne faydalıysa, durmadan biz onu yazıyoruz !

Yeni TTK ile Şirketlere Websitesi Zorunluluğu !

Yeni TTK ile Şirketlere Websitesi Zorunluluğu ! Yeni TTK ile Şirketlere Websitesi Zorunluluğu !

Teknolojinin gelişmesi hayatın her alanında bilgi akışını ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmış bulunmaktadır. Bu artış ile işlemlerin hızı artırmış, arşivlenmesi ve takibi kolaylaşmış ve zaman içerisinde birçok işlem elektronik ortamdan yapılmaya başlanmıştır. Buna paralel olarak her kurumun bir internet sitesi kurması gündeme gelmiştir. Bu bağlamda ticari faaliyette bulunan sermaye şirketlerinin de internet sitesi kurması zorunluluğu getirilmiş olup; bu çalışmamızda zorunluluk kapsamında olan şirketlerin hangileri olduğu ve bu zorunluluk kapsamında olan şirketlerin internet sitesinde yayınlaması gereken bilgilerin yer aldığı,ilgili kanun ve hükümlerinin kabul olduğu,Resmi Gazete'de yayınlandığı şekilde aşağıda belirtilmiştir.